Společnost KOVA ENGINEERING je oficiálním integrátorem robotů německé firmy KUKA. Firma byla založena za účelem poskytování služeb technického vývoje, stavby jednoúčelových strojů, tvářecích přípravků, robotických pracovišť atd. Naše zkušenosti vychází z oblasti těžkého strojírenství a dopravní mechanizace. Hlavní výhodou naší společnosti je schopnost řešit složité celky, na které si ostatní integrátoři netroufají.

Vážení obchodní partneři, 
dovolujeme si Vám oznámit změnu týkající se sídla naší společnosti. Novým sídlem společnosti a současně nová korespondenční a fakturační adresa s platností od 28. 12. 2018 je:
KOVA Engineering s.r.o.
Na Pomezí 1289/24a
301 00 Plzeň
Ostatní identifikační údaje zůstávají nezměněny. Žádáme Vás o zaregistrování této změny a uvádění nové adresy na veškerých daňových dokladech a ostatních zákonných dokumentech.
Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedené změny.

Na Pomezí 1289/24a, 301 00 Plzeň

obchod@kovaengineering.cz

+420 702 160 373